... COVID-19

" Alles war in Frage gestellt, Alles war unerklärt, Alles war zweifelhaft, nur die grosse Anzahl der Todten war eine unzweifelhafte Wirklichkeit. [...] Diese Tabelle ist ein unumstösslicher Beweis ..."

Ignaz Semmelweis, 1861


Epidemia COVID-19 oraz działania podejmowane przez społeczeństwa i rządy w walce z nią budzą u wielu osób dużo obaw, wątpliwości, lęków a nawet sprzeciwu. Główną przyczyną tego jest niewiedza i niezrozumienie powodów, celów i efektów podejmowanych działań. W mediach dużo mówi się o liczbach ale tylko w kategorii rosnących liczb chorych, zmarłych i ozdrowiałych. Budzą one jednak głównie emocje - zgony liczone w dziesiątkach tysięcy najczęściej strach a ozdrowieńcy radość i nadzieję. Mało albo wcale nie mówi się natomiast o trendach i charakterze zmian tych liczb a to właśnie one pozwalają lepiej zrozumieć co się dzieje wokół nas. Na tej stronie znaleźć można analizy dot. przebiegu epidemii COVID-19 w Polsce, Europie i na świecie, bazujące na publicznie dostępnych danych m.in. z Johns Hopkins CSSE i Google.