... COVID-19 - wybory we Francji 15 III 2020

2020-04-23

Wykres zmienności w czasie parametru "a" będącego miarą nachylenia (stromości) prostej regresji, a wiec liczbowo podanemu tempu przyrostu zgonów pozwala zauważyć nawet niewielkie wahania tego tempa. Przypomnijmy, że im ta liczba jest mniejsza tym tempo przyrostu zgonów/zakażeń jest mniejsze i odwrotnie im ta liczba jest większa tym tempo przyrostu zgonów/zakażeń jest większe. Ponadto zmieniając okres czasu, dla którego regresja jest liczona, można obserwować zarówno zmiany krótkoterminowe jak i długoterminowe. Na wykresie poniżej pokazano jak zmienia się ten parametr dla analizowanych przez państw na przestrzeni czasu:

Jak widać w zdecydowanej większość przypadków liczba to spada wraz z upływem czasu. Z jednym wyjątkiem - Francją w okresie od 12. do 17. dnia kiedy to obserwujemy wyjątkowo gwałtowny wzrost tempa zgonów. Skąd ten wzrost? We Francji 15 III odbyła się pierwsza tura wyborów do władz lokalnych? Zobaczmy jak to wygląda na wykresie gdzie jest tylko Francja, Hiszpania i Włochy (przebieg epidemii w tych krajach jest na obecnym etapie bardzo podobny):

Dokładnie na tym samym etapie epidemii (12.-17. dzień) we Włoszech i Hiszpanii tempo zgonów malało albo pozostawało na mniej więcej tym samym poziomie. W Francji wystrzeliło w górę. A jak to się przełożyło na rzeczywiste liczby a więc śmierć konkretnych ludzi. Zobaczmy na porównanie całkowitej liczby zgonów we Francji i Niemczech na tym samym etapie epidemii:

Do wyborów 15 III tempo przyrostu liczby zgonów w Niemczech i Francji było bardzo podobne i wyraźnie mniejsze niż we Włoszech i Hiszpanii. W okresie gwałtownego przyśpieszenia liczba zgonów we Francji przebiła liczbę zgonów w Niemczech i od tego czasu Francja idzie drogą Włoch i Hiszpanii a nie Niemiec. Wygląda na to, że gdyby nie wybory sprawy mogłoby potoczyć się inaczej. Na wczoraj w Niemczech zmarło 5279 osób, wg obecnego tempa przyrostu w dniu odpowiadającym obecnej fazie epidemii we Francji (czyli w dniu 46.) liczba ta nie powinna przekroczyć 7000. We Francji w 46. dniu liczba zmarłych osiągnęła 21 340.

Wygląda na to, że tylko do dzisiaj fatalna decyzja władz francuskich mogła być przyczyną śmierci ponad 10 000 ludzi ...