Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum

Nimfa stawowa (Nallagma cyathigerum) to powszechny gatunek ważki o niebieskim ubarwieniu i czarnych wzorach na ciele. Rozpowszechniony w całej Europie, w Azji oraz północno-zachodniej Afryce. Gatunek ten jest szeroko rozprzestrzeniony i niezagrożony. Samce osiągają długość od 32 do 35 mm.

Nimfy stawowe zamieszkują różne środowiska słodkowodne, od trzcinowisk po eutroficzne stawy. Ich larwy preferują siedliska o złożonej strukturze, gdzie spędzają większość czasu na roślinach, wspinając się i żerując. Są one także ważnym ogniwem w sieci troficznej, pełniąc rolę pośrednich drapieżników.

Na zdjęciu widać jak podczas kopulacji samiec trzyma samicę za szyję. Para lata razem nad wodą, a jaja składane są na odpowiedniej roślinie, tuż pod powierzchnią wody. Z jaj wylęgają się larwy żyją w wodzie i żywiące się małymi zwierzętami wodnymi. Warto zwrócić uwagę na różnice w ubarwieniu samic. Niektóre z nich są podobne do samców, ale z większą ilością czarnych wzorów na ciele, podczas gdy inne mają brązowe lub zielonkawobrązowe ubarwienie i nie przypominają samców. Ta różnorodność ma na celu zmniejszenie uwagi skierowanej na samice podczas ich pobytu w pobliżu wody w celu rozmnażania.

Nimfy stawowe są istotnym elementem zdrowia ekosystemu wodnego i reagują na zmiany klimatu. Ich larwy są wrażliwe na wpływ pestycydów, które są wprowadzane do wody przez spływ i bezpośrednie dodawanie. Wpływ tych substancji chemicznych może negatywnie wpływać na przemianę larw oraz zachowanie dorosłych osobników.

Ciekawa jest sekwencja mitogenomu nimfy stawowej jest jedną z największych wśród ważek, składającą się z 16 661 par zasad. Poznanie tej sekwencji pomaga w lepszym zrozumieniu pokrewieństwa i filogenezy gatunku.

Nimfa stawowa to niezwykły i ważny gatunek, który zasługuje na ochronę i dalsze badania, aby lepiej zrozumieć jego rolę w ekosystemach wodnych oraz wpływ czynników zewnętrznych na jego populację.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Enallagma_cyathigerum)