COVID-19 - w jakim wieku umierają ludzie w Polsce

2020-05-25

Powszechnie wiadomo, że na COVID-19 umierają głównie ludzie starsi, do tego najczęściej cierpiący na inne, współistniejące schorzenia. W większości krajów największa śmiertelność, jak i umieralność (liczba zgonów), ma miejsce w grupie wiekowej 60+. W Polsce, na dzień powstania tego tekstu, średnia wieku zmarłych z powodu COVID-19 to 73,5 a median 77 lat. Poniższy wykres pokazuje liczbę zgonów w poszczególnych grupach wiekowych w Polsce:

Zależność liczby zgonów od wieku jest wyraźnie widoczna. Znaczący spadek liczby zgonów dla grup wiekowych 90-99 wynika z znacznie mniejszej liczby osób w tym wieku. Warto w świetle tej obserwacji zestawić procentowy udział zgonów, w poszczególnych grupach wiekowych, z piramidą wieku ludności w Polsce:

Na powyższym wykresie jeszcze lepiej widać jak niebezpieczny jest COVID-19 dla ludzi w podeszłym wieku. Grupa wiekowa 85-89 mający największy procentowy udział w łącznej liczbie zgonów (ponad 19%) stanowi nieco ponad 1% populacji Polski. Osoby z największej procentowo grupy wiekowej 35-39, stanowiącej ~8,5% polskiego społeczeństwa, to mniej niż 1% zmarłych z powody COVID-19. Liczba zgonów w grupie wiekowej 95+ to prawie 0,3 promila tej części populacji w Polsce:

Powyższy wykres pokazuje, że populacyjny współczynnik śmiertelności (Population Fatality Rate - PFR) dla COVID-19 w Polsce, będący stosunkiem liczby zgonów do liczebności populacji jest, wyłączając grupę wiekową 85-89, wykładniczą funkcją wieku:

Na powyższym wykresie widać, że dla grup wiekowych 70-89 rzeczywista wartość PFR odbiega do wartości funkcji, a dla grupy 85-89 wyraźnie ją przekracza (wcześniejszy wykres). Odchylenie to związane wydaje się być z dużą liczby zachorowań w domach opieki społecznej, których przebieg (dynamika) zdecydowanie przewyższał dynamikę populacyjną.

Na koniec warto zwrócić uwag, że populacyjny współczynnik śmiertelności (PFR) dla COVID-19 jest w naturalny sposób dolną granicą współczynników śmiertelności dla zakażonych SARS-CoV-2 (IFR - Infection Fatality Rate) oraz chorujących na COVID-19 (CFR - Case Fatality Rate). Szacowane wartości IFR są w zdecydowanej większości o rząd a CFR o dwa rzędy wielkości większe niż aktualna wartość populacyjnego współczynnik śmiertelności (PFR) dla COVID-19 w Polsce. Oznacz to, że liczba zakażonych w Polsce jest nadal relatywnie mała i jeżeli zew. czynniki, takie jak np. pogoda, nie zmniejszą radykalnie poziomej transmisji wirusa, hamując tym samym epidemię, przyjdzie nam żyć w czasach zarazy jeszcze dość długo.