... COVID-19 - w Szwecji mniej śmiertelny w weekendy

2020-04-21

Na analizowanych wykresach przyrostu zgonów nie trudno zauważyć, że krzywa wzrostu zgonów w Szwecji na specyficzny przebieg (nieregularny kształt), którego przy liczbie zgonów liczonych w setkach nie obserwuję się w taki stopniu w żadnym innym kraju. Najprawdopodobniej musi mieć jakiś związek z raportowaniem zgonów. Jeżeli spojrzymy na ten wykres raz jeszcze możemy zauważyć pewną powtarzalność:

Pomarańczowe pola oznaczają weekendy. Zobaczmy jak to wygląda na wykresie zmiany w czasie parametru nachylenia prostej regresji "a". Regresję policzono dla okersu dwudniowego, żeby wychwycić weekendowe zmiany jego wartości. Przypomnijmy, że im ta liczba jest mniejsza tym tempo przyrostu zgonów/zakażeń jest mniejsze i odwrotnie im ta liczba jest większa tym tempo przyrostu zgonów/zakażeń jest większe:

Dla żadnego innego z analizowanych krajów nie da się zauważyć tak regularnych i dużych skoków.