... COVID-19 - wybory korespondencyjne w Bawarii

W tej analizie spójrzmy raz jeszcze na wykres parametru "a", będącego miarą nachylenia (stromości) prostej regresji, a wiec liczbowo podanemu tempu przyrostu zgonów/zakażeń, dla Niemiec. Przypomnijmy, że im ta liczba jest mniejsza tym tempo przyrostu zgonów jest mniejsze i odwrotnie im ta liczba jest większa tym tempo przyrostu zgonów jest większe.

Wykres poniżej pokazuje jak zmienia się parametr "a" dla Niemiec, kiedy regresja obliczana jest dla 5 następujących po sobie dni, a więc pozwalając uwzględnić "mniejsze" zdarzenia, np. takie jak ... wybory korespondencyjne w jednym landzie. Zaznaczony jako czerwony obszar, to dwudniowy wzrost tempa przyrostów zgonów/zakażeń ~10 dni po wyborach w Bawarii:

Wzrost jest niewielki a tempo przyrostu na szczęście szybko zaczęło maleć. Widać jednak, że każda forma redukcji dystansu społecznego sprzyja zwiększeniu liczby zgonów.