COVID-19 - i grypa w 2020 roku w Polsce

2020-10-09

(english version)

  • wg Państwowego Zakładu Higieny w tym roku zmarły w Polsce na grypę 62 osoby

  • bazując na szacunkach z USA i Szwecji w Polsce liczba zmarłych z powodu grypy powinna wynosić ok. 2000 osób w jednym sezonie

  • oficjalna i szacowna liczba zmarłych z powodu grypy w Polsce jest niższa niż z powodu COVID-19

Na początku nowego sezonu zachorowań na grypę warto wrócić do tematu porównywania grypy i COVID-19. Wg danych udostępnianych na stronach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w tym roku zmarły w Polsce na grypę 62 osoby:

Dla porównania na grypę zmarły w Wielkiej Brytanii 394 osoby a w Australii, gdzie sezon grypy właśnie się skończył, 36. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców daje to 1.61e-6 w Polsce, 5,96e-6 w Wielkiej Brytanii oraz 1,4e-6 w Australii. Metodologia liczenia zgonów spowodowanych grypą jest jednak różna w różnych krajach. Np. w US liczba zgonów z powodu z grypy jest szacowana i dla sezonu 2019/2020 wynosi ok. 22 000 a więc 6,75e-5 w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, co daje rząd wielkość różnicy. W Szwecji w poprzednim sezonie z powodu grypy zmarło wg oficjalnych statystyk 505 a więc 4,9e-5 w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. W przypadku każdego z tych krajów liczba zgonów spowodowanych COVID-19 jest większa niż dane lub szacunki dot. grypy. W Polsce na dzień powstania tego tekstu mamy 2 919, Wielkiej Brytanii 42 592, Australii 897, Stanach Zjednoczonych 217 738 a we Szwecji 5 892 zmarłych z powodu COVID-19.

Jak łatwo zauważyć w USA i Szwecji liczba zgonów przypisywanych grypie jest rząd wielkości większa niż w Polsce, Wielkiej Brytanii czy Australii. Przyjmując, że bliższa faktycznej liczba zmarłych z powodu grypy w Polsce byłaby na poziomie szacunków z USA lub Szwecji, otrzymamy liczbę rzędu 2000 osób w jednym sezonie. To ok. 20 razy więcej niż podają oficjalne statystyki i o blisko tysiąc osób mniej niż liczba dotychczas zmarłych z powodu COVID-19 a liczba zgonów z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 będzie jeszcze znacznie rosła przez długi czas.